Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat je persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website www.beautifierdesign.nl bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Jolanda Verduin en Ronald de Graaff

Havercamplaan 39

1851 XC Heiloo

Telefoonnummer: 06-41893177 (Ronald)

                                  06-48098846 (Jolanda)

KvK nummer: 70911630

www.beautifierdesign.nl

info@beautifierdesign.nl

Persoonsgegevens, de verwerking en het bewaren

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke verplichtingen zijn zoals fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens, dan worden de gegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: dat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, voor het kunnen leveren van onze producten en/of diensten, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor hebt gegeven. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt. Stuur dan een e-mail naar info@beautifierdesign.nl met het verzoek tot inzage.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens). Stuur je verzoek naar  info@beautifierdesign.nl. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid on een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zo goed mogelijk te voorkomen.

Social media buttons

We willen graag berichten van onze website delen via een aantal social media buttons. Deze social media kanalen maken gebruik van cookies waarmee ze informatie verzamelen en wij hebben hier geen invloed op. Lees de privacy verklaringen van die social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen en of je dus van deze social media kanalen gebruik wilt maken. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Wij gebruiken facebook, pinterest en instagram.

Disclamer

Wij trachten de informatie op deze website zo actueel, correct en compleet mogelijk te maken en proberen dat ook zo te houden. Het kan echter voorkomen dat je informatie tegenkomt die verouderd, incorrect of incompleet is. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als je dit aan ons wil kenbaar maken via info@beautifierdesign.nl .

Op de website wordt, al dan niet d.m.v. links, ook verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. De informatie via deze links wordt door ons niet op juistheid, volledigheid of actualiteit getoetst. Wanneer je gebruik maakt van de geboden informatie en dienst verstrekt door derden via deze links, doe je dit voor eigen rekening en risico. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Wij houden ons het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij houden ons dus tevens het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.